Lõbus veebruarikuu istung

Noortekogu pere sai taaskord Pärnu linnavalitsuse haridussaalis kokku 15. veebruaril. Istungil tekkis suur arutelu arvamuslugude teemal, nimelt oli meie liikme Triini Viksi arvamuslugu Pärnu Bussijaama lahtiolekuaegade kohta saanud suure järelkaja nii linnarahva kommentaaride kui ka Pärnu Bussijaama vastuse näol.

Kuid noortekogulastel on plaanis kirjutada veel arvamuslugusid nii gümnaasiumite sisseastumiskatsete kui ka huvihariduse teemal, mõlemad teemad on ju just praegu aktuaalsed.Veebruarikuu on noortekogulaste jaoks hoovõtuaeg, kus hakatakse mõtlema erinevatele uutele ideedele ja üritustele, mida ellu viia ja korraldada ning alustatakse ka traditsiooniliste ürituste korraldamisega. 

Lisaks hakkavad juhatus koos koolide vilistlaste ja õpilastega käima erinevates Pärnu koolides Pärnu linna Noortekogu tutvustamas ja aktiivseid noori noortekogulaste ridadega ühinema kutsumas. Käidud on juba kahes koolis ning ees ootab veel mitmeid kohtumisi koolide õpilasesindustega.

Kaunist Vabariigi aastapäeva nädalat ja eesootavat koolivaheaega kõigile!Kommentaarid