Postitused

Kuvatud on kuupäeva november, 2017 postitused

Tartu linna volikogu simulatsioon

Kujutis
24. novembril käis seitse noortekogu liiget Tartu linna volikogu simulatsioonil. Korraldajateks olid Tartu noortevolikogu toredad aktivistid. Kõigepealt jagunesid osalejad kolme komisjoni, mis kõik tegelesid erinevate probleemidega Tartu linnas: bussiliiklus, parkide ja rohealade murekohad ning noorte kaasamine linnavolikogu töösse. Teemasid arutades taipasid liikmed peagi, et paljud välja toodud problemaatilised punktid puudutavad ka Pärnut ning hoidsid kõrvad kikkis, et Pärnusse naastes osata olulisele tähelepanu pöörata.  Päeva lõpuks olid igal komisjonil valminud tegevuskavad ehk plaan, kuidas antud probleeme lahendada. Bussiliikluse komisjon tõi välja probleemid Tartus aga ka need, mis puudutavad Tartu transpordiühendust ülejäänud Eestiga. Parkide ja rohealade komisjon tõi näiteid, kuidas viia rohkem tegevust parkidesse. Noorte kaasamise komisjon pööras tähelepanu noorte arvamuse kuulda olemisele, noortevolikogude populariseerimisele ning noortevolikogude ning li

Nädalavahetus Tallinnas

Kujutis
Sel nädalavahetusel, 18.-19. novembril toimus Tallinnas ENL noortevolikogude arenguprogrammi kolmas moodul. Sellel osalesid meie liikmed Eerik Hannus, Anita Tamm, Britta Kari, Katarina Ild ja Laura Lelov. Esimesel päeval tutvustas Elis Tootsman kommunikatsioonijuhi tööd. Räägiti, kuidas luua oma brändi ning kuidas sotsiaalmeedias silma paista. Olulise punktina toodi välja see, kuidas inimesi kõnetada ning milline on emotsiooni tekitamise ning pakkumise olulisus. Teisel päeval õpetas Marleen Pedjasaar arutelu modereerima. Saime teada, et arutelu puhul on kõige olulisem arutelu ette valmistades mõtelda, mis on vestluse eesmärk. Arutasime ka, kuidas kuulajaid ja osalejaid aruteludes rohkem kaasata. Pühapäeva pärastlõunal rääkisime koolitaja Elis Tootsmaniga sposorlusest. Tuletasime meelde laupäevast koolitust ning vastasime küsimustele: "Mis on sponsorlus? Kuidas ja kellelt küsida sponsorlust?" Koolituspäeva lõpetuseks koostasime ühe sündmuse äriplaa

Sünnipäevaistung

Kujutis
Reedel, 17. novembril toimus Pärnu Linnavalitsuse haridussaalis Pärnu linna Noortekogu novembrikuu istung, kus tähistasime oma 12 sünnipäeva. Kõigepealt esitasid komisjonid ettekanded oma senisest tegevusest ja edasistest plaanidest. Võeti vastu ka kaks uut liiget: Triini Viks ja Viktor Tund, kes mõlemad liitusid spordi- ja kultuurikomisjoniga.  Seejärel vaadati üle põhikiri. Võeti vastu mitmeid põhikirjamuudatusi, aga lepiti kokku, et detsembris võetakse vastu veelkord uus põhikiri seoses haldusreformi ja Pärnu põhimääruse muutmisega. Siis sai sõna juhatus. Esimees kordas üle, mis plaanid meil tulevikuks on, mis üritused tulemas on ning mis täpsemalt uuest aastast muutuma hakkab.  Kuna Pärnu muutus suuremaks, tulevad kõigist liituvatest piirkondadest ka noortekogusse nende noortevolikogude esindajad. Üsna pea kuulutame välja logokonkursi. Ees ootab paar kuud täis muutusi ja uuendusi! Hoidke meil silma peal! Pärnu linna Noortekogu

"Kallis vanaema..."

Kujutis
Sügiskoolituselt sai see aasta palju uusi ideid, aga ka nalja ja naeru. Tegemistest sai tehtud ka üks äge video Romulus Studios' poolt, mis on nüüd valmis! Vaata Sügiskoolitus 2017 videot siit!!!