Postitused

Kuvatud on kuupäeva august, 2011 postitused

Mida kujutab endast Pärnu linna Noortekogu?

Pärnu linna Noortekogu on volikogutüüpi Pärnu linna noorte esinduskogu, milles on kõik koolid ning noorteorganisatsioonid ühe või enama noorega esindatud. Pärnu linna Noortekogu eesmärk on muuta Pärnu linna noorte, aga ka vanemate inimeste elu paremaks Pärnu Linnavolikogule eelnõude, eelnõude toetuskirjade, parandusettepanekute ja muude dokumentide esitamise teel. Lisaks korraldab Noortekogu noortele üritusi ja tegeleb Pärnus olevate probleemidega, samuti esindab Pärnu Linnavalitsuse viies komisjonis noorte häält ja arvamust. Linnavalitsuse komisjonid, milles on Pärnu linna Noortekogu esindajad: a) aasta noorsootöötaja komisjon, b) hariduspreemiate komisjon, c) Pärnu linna õpilaspreemiate ja õpilasstipendiumite määramise komisjon, d) noorsooprojektide läbivaatamise komisjon, e) haridusprojektide komisjon. Noortekogu ise on jaotunud nelja komisjoni : 1) hariduskomisjon, 2) heakorra- ja planeerimiskomisjon, 3) kultuuri- ja spordikomisjon, 4) majandus- ja sotsiaalko