Postitused

Kuvatud on kuupäeva veebruar, 2019 postitused

Lõbus veebruarikuu istung

Kujutis
Noortekogu pere sai taaskord Pärnu linnavalitsuse haridussaalis kokku 15. veebruaril. Istungil tekkis suur arutelu arvamuslugude teemal, nimelt oli meie liikme Triini Viksi arvamuslugu Pärnu Bussijaama lahtiolekuaegade kohta saanud suure järelkaja nii linnarahva kommentaaride kui ka Pärnu Bussijaama vastuse näol. Kuid noortekogulastel on plaanis kirjutada veel arvamuslugusid nii gümnaasiumite sisseastumiskatsete kui ka huvihariduse teemal, mõlemad teemad on ju just praegu aktuaalsed. Veebruarikuu on noortekogulaste jaoks hoovõtuaeg, kus hakatakse mõtlema erinevatele uutele ideedele ja üritustele, mida ellu viia ja korraldada ning alustatakse ka traditsiooniliste ürituste korraldamisega.  Lisaks hakkavad juhatus koos koolide vilistlaste ja õpilastega käima erinevates Pärnu koolides Pärnu linna Noortekogu tutvustamas ja aktiivseid noori noortekogulaste ridadega ühinema kutsumas. Käidud on juba kahes koolis ning ees ootab veel mitmeid kohtumisi koolide õpilasesindus

Juhtide ümarlaud

Kujutis
24.-26. jaanuaril toimus Tallinnas, hotellis L`Ermitage osaluskogude juhtide ümarlaud. Pärnu linna Noortekogu esindas seal meie aseesimees Andra. Ümarlaua keskseteks mõteteks olid sel korral huvihariduse rahastamine ja planeerimine, tutvustati mitmeid projektifonde ning toimus kohaliku omavalitsuse eelnõu läbi viimise simulatsioon. Esimene päev algas tutvumismängudega. Seejärel toimus arutelu osaluskogude tegevuste teemal. Teise päeva alustuseks räägiti huvihariduse planeerimisest omavalitsustes. Eesti Noorsootöö Keskusega arutleti, kuidas saaksid osaluskogud saaks sõna sekka öelda. Mõtestasime lahti, kuidas toimub huvihariduse ja - tegevuse täiendava toetuse jagamine.  Järgmiseks tutvustati meile erinevaid fonde ehk Nopi Üles ja Noorteagentuuri rahastusvõimalusi. Pärast lõunapausi toimus töötuba, kus viidi läbi eelnõu Ningeli valla noortevolikogu põhimääruse muutmiseks. Noored moodustasid kohaliku noortevolikogu ning omavalitsuse juhid oli ENL. Üheskoos muudeti põhimäärus no