Tartu linna volikogu simulatsioon

24. novembril käis seitse noortekogu liiget Tartu linna volikogu simulatsioonil. Korraldajateks olid Tartu noortevolikogu toredad aktivistid.

Kõigepealt jagunesid osalejad kolme komisjoni, mis kõik tegelesid erinevate probleemidega Tartu linnas: bussiliiklus, parkide ja rohealade murekohad ning noorte kaasamine linnavolikogu töösse. Teemasid arutades taipasid liikmed peagi, et paljud välja toodud problemaatilised punktid puudutavad ka Pärnut ning hoidsid kõrvad kikkis, et Pärnusse naastes osata olulisele tähelepanu pöörata. 


Päeva lõpuks olid igal komisjonil valminud tegevuskavad ehk plaan, kuidas antud probleeme lahendada. Bussiliikluse komisjon tõi välja probleemid Tartus aga ka need, mis puudutavad Tartu transpordiühendust ülejäänud Eestiga. Parkide ja rohealade komisjon tõi näiteid, kuidas viia rohkem tegevust parkidesse. Noorte kaasamise komisjon pööras tähelepanu noorte arvamuse kuulda olemisele, noortevolikogude populariseerimisele ning noortevolikogude ning linnade volikogude omavahelisele tööle. 


PLNK liikmed jäid oma päevaga Tartus rahule ning sõitsid Pärnusse tagasi motivatsiooniga arutada ning märgata erinevaid mureküsimusi ka meie kodulinnas.

Kommentaarid