Sünnipäevaistung

Reedel, 17. novembril toimus Pärnu Linnavalitsuse haridussaalis Pärnu linna Noortekogu novembrikuu istung, kus tähistasime oma 12 sünnipäeva.


Kõigepealt esitasid komisjonid ettekanded oma senisest tegevusest ja edasistest plaanidest. Võeti vastu ka kaks uut liiget: Triini Viks ja Viktor Tund, kes mõlemad liitusid spordi- ja kultuurikomisjoniga. 
Seejärel vaadati üle põhikiri. Võeti vastu mitmeid põhikirjamuudatusi, aga lepiti kokku, et detsembris võetakse vastu veelkord uus põhikiri seoses haldusreformi ja Pärnu põhimääruse muutmisega.Siis sai sõna juhatus. Esimees kordas üle, mis plaanid meil tulevikuks on, mis üritused tulemas on ning mis täpsemalt uuest aastast muutuma hakkab. 
Kuna Pärnu muutus suuremaks, tulevad kõigist liituvatest piirkondadest ka noortekogusse nende noortevolikogude esindajad. Üsna pea kuulutame välja logokonkursi. Ees ootab paar kuud täis muutusi ja uuendusi!

Hoidke meil silma peal!Pärnu linna Noortekogu


Kommentaarid