Juunikuu lõpuistung

Pärnu linna Noortekogu juunikuu lõpuistung toimub reedel, 14. juunil 2013
algusega kell 16.00 Raehoovi Kohvikus.

Raehoovi Kohviku asukoht: http://www.raekojakohvik.ee/?lang=et.

Päevakord:
 • Tervitussõnad
 • Uute liikmete vastuvõtmine
 • Ülevaade Pärnu linna Noortekogu 2012/2013 tegevusaastast 
 • Abilinnapea Jane Metsa sõnavõtt
 • Juhatusse kandideerimine
 • Suu magusaks
 • Hääletustulemuste väljakuulutamine
 • Noortekogusisene tänamine
 • Lõpusõnad

 • Lisainfo:
  Gerrit Lääne
  Pärnu linna Noortekogu juhatuse esimees
  GSM: +372 5650 8095
  E-post: gerritlaane@gmail.com