Maikuu istung

Tervitus!

Pärnu linna Noortekogu maikuu istung toimub reedel, 17. mail kell 16.00 Pärnu Linnavalitsuses, meie tavapärases istungisaalis (ruum 153 I korrus).


Päevakord:
1. Tervitus
2. Komisjonide ettekanded
3. Rahuloluküsitluse tulemused
4. Infonurk

PS: Juhatus jätab endale õiguse päevakorras muudatusi teha.
Mõnusaid talguid soovides

Laura Sinimäe
Pärnu linna Noortekogu juhatuse aseesimees