Hoiuraamatukogu projekti videoteek

Näe ka pildis Hoiuraamatukogu prjojekti:
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=56296.