Märtsikuu istung

Head Noortekogu liikmed, katseajalised ja vilistlased,

kutsun Teid Pärnu linna Noortekogu märtsikuu istungile, mis toimub reedel, 15. märtsil kell 16.00 Pärnu Linnavalitsuse hariduse saalis.

Päevakorrapunktid:
1. Tervitus
2. Komisjonide ettekanded
3. Rahvusvahelise demokraatiarojekti tagasiside
4. Põhikirja muudatusettepanekute tutvustamine
5. Infonurk


PS: Juhatus jätab endale õiguse päevakorras muudatusi teha.

Parimat
Laura Sinimäe
Pärnu linna Noortekogu aseesimees
Tel: 56506387
E-post: laura.sinimae@gmail.com