Üliõpilaste komisjoni koosolek laupäeval, 6. oktoobril algusega kell 14.45.


Tere, tegusatele ja tublidele!


Oled oodatud Pärnu linna Noortekogu üliõpilaste komisjoni koosolekule, mis toimub 
laupäeval, 6. oktoobril algusega kell 14.45.

Päevakorra tähtsaimaks arutelu punktiks on luua huvigrupp, kellega võidelda üliõpilastele võrdne linnaliini üksikpileti maksumus Pärnu linna üldhariduskoolide ja kutsekoolide õpilastega.


Koosolekule on oodatud kõik huvilised!


Lisainfo:

Triin Mäger
Pärnu linna Noortekogu üliõpilaste komisjoni esimees
GSM: +372 554 5391
E-post: triinm2ger@gmail.com