Rahvusvahelise demokraatiaprojekti „ Life, Media and Participation- Youth in Baltic Sea Region“, raames korraldatud seminar toimus 20. septembrist kuni 24. septembrini Kloogaranna Noortelaagris


Kloogaranna Noortelaagrisse kogunesid 20.-24. septembril aktiivsed noored neljast eri riigist eesmärgil jagada omavahel kogemusi, mida on saadud noortevaldkonnas ning saada uusi kogemusi, et tulevikus olla veelgi edukam edendades noorteosalust.

*Pärnu linna Noortekogu on partner rahvusvahelises demokraatiprojektis „ Life, Media and Participation - Youth in Baltic Sea Region“.

Rahvusvahelise demokraatiaprojekti „ Life, Media and Participation- Youth in Baltic Sea Region“, raames korraldatud seminar toimus 20. septembrist kuni 24. septembrini Kloogaranna Noortelaagris. Seminaril olid tulnud noored neljast riigist – Eestist, Lätist, Rootsist ja Taanist. Peamine seminari toimumise eesmärk oli kokku tuua erinevate rahvuste esindajad ning jagada omavahel kogemusi, mida on saadud noortevolikogudes ja teistes noorteühendustes tegutsedes, eesmärgiga suurendada arusaama demokraatiast ja aktiivsest osalusest oma kogukonnas ning erinevatest kampaania elluviimise võimalustest. Projekt viiakse ellu programmi Euroopa Noored toetusel.

Esimesel päeval saabuti Tallinnasse, kus pärast teineteisega tutvumist korraldati nn Linnaralli, mille raames anti nelja- kuni kuueliikmelistele gruppidele 20 ülesannet, mida tuli teha (ning ka jäädvustada fotona) Tallinnas. Pärast edukat tutvumist Tallinnaga sõideti esimese päeva õhtul Kloogaranda, kus järgnevalt hakkasid toimuma ettevalmistused neljandal päeval toimuvale „välkkampaaniale“ Tallinnas.

Osaleja Rootsist tõdes teise päeva hommikul: „Minu esmased kogemused seoses Eestiga ning eestlastega on väga positiivsed, sest Eesti on looduskaunis riik koos roheliste metsadega ja eestlased võtavad Sind kiiresti enda sõbraks.“ Teine päev oli eelkõige sisend mõistmaks,  mida kujutab endast tegelikkuses üks (noorte)kampaania. Noortele väga meeltmööda kujunenud kampaanianäiteks toodi Eestist heakorraaktsioon „Teeme Ära“, mis sai alguse kahe mehe kohtumisest ühes kohvikus. Tiina Urm, kes on (nüüdseks on ta Let´do it World aktsiooni tiimis) „Teeme ära“ aktsiooni kommunikatsioonijuht, selgitas noortele, kuidas kahe mehe kohvilaua taga tekkinud vestlusest kohvikus kasvas välja heakorraaktsioon, mida korraldatakse 2012. aastal juba 96 riigis ning millest võtab osa 5 miljonit inimest.

Noored tegid kolmandal päeval spetsiifilisemaid ettevalmistusi kampaania läbiviimiseks. Esmalt alustati grupitööga, et leida peamised valdkonnad, millega tahetakse arendada oma kogukonna heaolu. Pärast grupitööd selgitas (oma ala ekspert) Kair Käsper  noortele mõiste „sotsiaalmeedia“ laiapõhjalist sisu. Noor neiu Taanist ütles pärast sotsiaalmeediaga taaskord tutvumist järgmist: „Ma mõtlesin alati, et ainult „näoraamat“ ja „videotuub“ on näited sotsiaalmeediast, kuid tänane päev muutis mu arusaama sotsiaalmeediast täielikult.“ Samuti said noored osaleda erinevates töötubades: video, loovkirjutamise ja avaliku esinemise/draama töötoas.

Neljandal päeval alustasid noored tööd enda kampaaniaga, mida arendati juba eelneval päeval valitud töötoas. Kloogarannas tehti veel viimased kampaania ettevalmistused ning siis sõideti pealinna, et neid esitleda linnarahvale „välkkampaaniana“. Tulemused olid noorte väitel üllatavad. Mõned linnainimesed ehmatasid kampaaniate tõttu, samas kui teised olid positiivselt meelestatud ja väga sõbralikud. Ühe grupi „välkkampaania“ esitlemine sisaldas linnas ringikäimise koos erinevate lõbusate loosungitega, analüüsimise käigus tuli välja, et just see kampaania „raputas“ pealinlasi kõige enam.
Õhtul külastati Lennusadama muuseumit, mis jättis noortele kustumatu mulje.

Viimasel päeval tehti kõigi nelja eelneva põneva päeva kohta kokkuvõtted. Noored said võimaluse gruppides arutada, kuidas pikaajalises projektis edasist koostööd teha ning millised on iga grupi järgmised tegevused kohalikul tasandil.

Noored jäid seminariga  väga rahule ning said juurde palju värskeid ideid, motivatsiooni, et lähitulevikus oma kodukandis kaasata ka teisi noori osalema demokraatlikes protsessides ning kutsuda neid üles aktiivselt osalema ja kaasa rääkima/ mõtlema noori puudutavates ühiskonnateemades.  Saadi juurde uusi teadmisi, praktilisi kogemusi kampaania läbiviimisel ja selle kallal töötamisel, arendamisel. Muidugi saadi juurde ka uusi sõpru, kellega tulevikus teha koostööd.

Rahvusvaheline seminar oli projekti  „ Life, Media and Participation - Youth in Baltic Sea Region“ esimene samm, alates oktoobrist 2012 kutsutakse kõikides partnerlinnades kokku kohalikud ümarlauad, kuhu oodatakse nii noori, otsustajaid kui ka  poliitikuid, et arutada noori puudutavate oluliste teema üle. Seejärel viiakse ellu praktilisi koolitusi, mis toetaksid noori kampaaniate väljatöötamisel ning 2013. aastal jagatakse taaskord nelja riigi noorte kogemusi kampaaniate elluviimisel ning püütakse leida säravamad kampaaniad ja analüüsida nende edu võtit.Artikli autor:

Amalie Sillat
Pärnu linna Noortekogu pressiesindaja 
Rahvusvahelise projekti „Life, Media and Participation- Youth in Baltic Sea Region“ seminaril osaleja