Pärnu linna Noortekogu oktoobrikuu istung


Pärnu linna Noortekogu oktoobrikuu istung toimub reedel, 19. oktoobril
Pärnu Linnavalitsuses, meie tavapärases istungisaalis (ruum 153 I korrus)
algusega kell 16.00.


Päevakorrapunktid on järgmised:

1. Tervitus
2. Komisjonide ettekanded
3. Ajurünnak Pärnu linna Noortekogu komisjonide tegevusteks
4. Rahvusvaheline projekt Tallinnas
5. Ajalooraamat
6. Infonurk


Lugupidamisega
Laura Sinimäe
Pärnu linna Noortekogu aseesimees
GSM: +372 5650 6387