Pärnu linna Noortekogu õppepäev


Pärnu linna Noortekogu õppepäev toimus 5. ja 6. novembril Pärnumaal asuvas Rannametsa puhketalus.

Erikülalisena oli kohal Lääne Prefektuuri korrakaitsebüroo piirkondliku politseitöö talitluse ennetusteenistuse juhtivspetsialist Karmen Kukk.
Karmen Kukk on Pärnu linna Noortekogu vilistlane, kelle mõtted ning teod pakkusid Pärnu linna Noortekogule palju-palju abi.Täname kõiki kohaolijaid ning kaasamõtlejaid!

Pärnu linna Noortekogu juhatus

Kommentaarid