Juhtide ümarlaud

24.-26. jaanuaril toimus Tallinnas, hotellis L`Ermitage osaluskogude juhtide ümarlaud. Pärnu linna Noortekogu esindas seal meie aseesimees Andra. Ümarlaua keskseteks mõteteks olid sel korral huvihariduse rahastamine ja planeerimine, tutvustati mitmeid projektifonde ning toimus kohaliku omavalitsuse eelnõu läbi viimise simulatsioon.

Esimene päev algas tutvumismängudega. Seejärel toimus arutelu osaluskogude tegevuste teemal. Teise päeva alustuseks räägiti huvihariduse planeerimisest omavalitsustes. Eesti Noorsootöö Keskusega arutleti, kuidas saaksid osaluskogud saaks sõna sekka öelda. Mõtestasime lahti, kuidas toimub huvihariduse ja - tegevuse täiendava toetuse jagamine. 

Järgmiseks tutvustati meile erinevaid fonde ehk Nopi Üles ja Noorteagentuuri rahastusvõimalusi. Pärast lõunapausi toimus töötuba, kus viidi läbi eelnõu Ningeli valla noortevolikogu põhimääruse muutmiseks. Noored moodustasid kohaliku noortevolikogu ning omavalitsuse juhid oli ENL. Üheskoos muudeti põhimäärus noortesõbralikumaks ning osaluskogulased said omal käel kogeda KOVi tööd. Ümarlaua lõpetas ülevaade ENLi 2019 aasta plaanidest. 

Kommentaarid